การวัดความเค็มของน้ำ (Measuring Salinity of Water)

การวัดความเค็มของน้ำ (Measuring Salinity of Water)
การวัดความเค็มหรือปริมาณเกลือละลายในน้ำมีความสำคัญเนื่องจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ ปศุสัตว์ และพืชเจริญเติบโตในระดับความเค็มที่แตกต่างกัน น้ำจืดมีค่าความเค็มน้อยกว่า 0.5 ppt ในขณะที่น้ำทะเลมีค่าความเค็มเฉลี่ย   35 ppt
ความเค็มคือการวัดปริมาณเกลือที่ละลายในน้ำ โดยปกติจะแสดงเป็นส่วนต่อพัน (ppt) หรือเปอร์เซ็นต์ (%)  
วิธีวัดความเค็ม
การวัดความเค็มของดินและน้ำสามารถทำได้โดยการส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองของเครื่องวัด ค่า EC ของตัวอย่างดินหรือน้ำสูงขึ้นเมื่อมีความเข้มข้นและองค์ประกอบของเกลือที่ละลายอยู่ ตารางค่าความเค็มแสดงหน่วยต่างๆ ที่ใช้ในการวัดความเค็มและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ

การวัดค่าความเค็มมักใช้ตัวย่อเพื่อระบุตัวอย่างที่ทดสอบและวิธีการวัด วิธีการที่ใช้จะส่งผลต่อความถูกต้องและความมั่นใจในการตีความของผลลัพธ์

ECw คือความเค็มของน้ำ สามารถวัดได้ในสนามหรือห้องปฏิบัติการ

EC1:5 เป็นขั้นตอนแรกจากสามขั้นตอนในการประมาณความเค็มของดิน (ECe) กำหนดโดยการผสมดิน 1 ส่วนกับน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออน 5 ส่วน

ECe คือปริมาณเกลือโดยประมาณในดิน ประมาณโดยการคูณค่า EC1:5 ด้วยปัจจัยที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดินของตัวอย่าง ซึ่งสามารถระบุได้ในภาคสนามหรือในห้องปฏิบัติการ

ECse คือค่าการนำไฟฟ้าของสารสกัดจากดินอิ่มตัวซึ่งควรดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก National Association of Testing Authorities, Australia (NATA)

ECa คือค่าการนำไฟฟ้าที่ชัดเจน เป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าจำนวนมากของดินที่ไม่ถูกรบกวนในสนาม วัดด้วยเครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า (EM38 และ EM31) ในการสำรวจดิน

เครื่องวัดความเค็มในน้ำทะเล (น้ำกร่อย)
เครื่องวัดความเค็ม AZ8371 (หรือ Salt Meter) ใช้วัดค่าความเค็มในน้ำทะเล น้ำเลี้ยงปลา น้ำกร่อย เพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่างๆ โดยสามารถวัดค่าความเค็มสูงสุดได้ถึง 70 ppt (7%)

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *